09/11/2008 - FIFA U17 WWC 2008 - Chinatsu Kira #Nadeshiko