Our "MINI" parol. HAHAHAHAHA! K. #Christmas #Lantern