ระหว่างรอ.. ปล่อยมือกันก่อนก็ได้ กลัวหายรึฟิน เอะอะจับมือ เอะอะมองตา เอะอะยิ้มหวานให้กัน เกรงใจทีมงานบ้างเซ่!! #ตรูเขิน