Ullals de l'Estany i de la Perla, alrededores de l'Alqueria del Duc de Gandia. Al fondo el Castillo Bayren