Μια εικόνα...χίλιες λέξεις, Θεσσαλονίκη, 12-12-2012