เรื่องที่ไม่มีทางได้ลง SRW <<<< เริ่มลงไปทีละเรื่องล่ะ เหลืออะไรบ้างเนี่ย? lol