ถ้ารูปนี้ตัดปันปันออก เหลือแค่เขาสองคน #ตาย #โอ่ย #ชีวิตพัง