Tagaytay. Sporting my Rayban Avaitors. #12ShadesofChristmas #sunglasshutph @sam_yg @boysnightout899 @_slickrick