George Harrison with his mentor and sitar virtuoso, Ravi Shankar. #RIPRaviShankar