2012 USGP Photos: Texas Cowpokes take the podium. #F1 #austin #usgp