Tagu-taguan maliwanag ang buwan! Pagbilang kong sampo nakatago na kayo!:D I just miss playing hide and sick! #HAHA