Betere twee pagina's heeft gratis dagblad #Metro in zijn dertienjarig bestaan niet gehad.