ทำไมมองหน้าเฮียแล้วรู้สึกเหมือนมองหน้าสามีอยู่.. ❤3❤~ ไม่ใช่!!!! ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่! >//< #goodnight