Christmas potato <3 #irishfamilyprobz #loveit #ornament