#RorouniKenshin \m/ With Mizuki Tsukishima Arioka-Chinen, Sir Ray and @princeliciouss