Lənkəran Dövlət Universitetində "...Azərbaycanın müasir inkişafında İ.Əliyev mərhələsi" bölməsi #Azerbaijan #1984