#มหกรรมซูมหน้า #โทษนะออมม่า #Freezeทีเงิบทั้งแผ่นดิน 55555555555555555555555555555555555555555555555555