Un riu molt semblant a l'Ebre, igual de ventós; La vall del riu Po (Itàlia), es veu ben nevada.