Ba't ang #GALING ng Idol ku ngayung SEASON 75 ? #Captain #Quick #ANIMO #LaSalle @pelififer