Becky si Kuya na hate ang mga becky. Napaka-wtf na lang ako. #Irony