saktong sakto! Haha! Nanunuod ng anime si Marquez... Lol! #FilipinoPride #PacMarquez