after mass, at Mang Inasal!! kain kain din... ganda ng Homily!! ;') thanks be to GOD