Sacarlo o no sacarlo de su caja??  #Bane #TDKR #Dc #Geek #Nerd