#part2 Hasil karya adik-adik Panti Cacat Ganda Sayap Ibu  #DisabilityDay2012 @SocialAMSAINA