ถ้ากูเปิดประตูแล้วเจอเฮียแบบนี้นะ กูจะปิดประตู แล้วเปิดใหม่ ถ้าเฮียยังยืนอยู่เหมือนเดิม.. #ลากเข้าห้องสิ่แก ❤3❤