์NY:วันเสาร์แห่งความสุข ไปพารากอนกับปาป๊า B:มีความสุข ยะฮู้วว เลี้ยงเลยๆ 
#bothnewyear #.ใส่ีสี #แปล