Photo: Kourtney, Scott, @davegrutman & Ashley Stetts at the celebration of Dom Perignon Luminous Rose. (Dec 6th) -