tanışsalar #çok #iyi anlaşacak #insanlar #var #ama birbirlerinden haberleri #yok