De sneeuw is wat verlaat en (gelukkig) in minder grote getale gekomen. #Leeuwarden