13.28 ไฟฟ้าใช้ได้แล้ว ATM-ตู้เย็น-ร้านรวง เปิดใช้ตามปกติ #samui