เต่ามะเฟืองอีกรูปตัวใหญ่มากอ่ะ #WWF #ผัวชื่ิอเวย์ #พี่ซัสเอามันส์กว่าเวย์