Po beznem dnu, tzn. hodne Twitter a WhatsApp a jen jeden hovor, koncim na #OneX s #JellyBean na 26%