Börjar bli tomt på den här våningen då dansen började. En gäst väntar enträget längst till v. Ser ni vem? #slottsbalen