The Tour Eifel low light picture with my Nokia Lumia 920 #WPphoto