ชื่อภาพ : มินโฮให้ท้ายแทมิน ;____________; #เงิบไปดิ #minho #taemin #SHINe