Nyss kom en representant från det mångkulturella idrottsförbundet. Sedan svenskbekantingen Kaj Kunnas. #hyvä #twittpuck