23.02 ส่วนใจกลางแหล่งท่องเที่ยว มีไฟเฉพาะร้านที่มีเครื่องปั่นไฟ จุดนี้ปกติสว่างกว่านี้ #samui