22.57 สนามบินเกาะสมุย มีไฟฟ้า ใช้การได้เป็นปกติ จนท.บอกนักท่องเที่ยวบางตาลงเห็นได้ชัด #samui