"Интер номын их дэлгүүр" шинэ жилийнхээ гацуурыг номоор зассан байна.