นอกจากแทมินกับคีย์หัวจะชนกันเป็นรูปที่น่าประทับใจแล้ว ยังทำให้รูปว่าสองแม้ลูกนี้หน้าเป้ะ(เว่อ)จริงๆนะ..