pfftt.. #lawak @AMF_SasukeU @Anm_Kyuubi @SasukeNukenin @JuliadiNaruto @SexyHinata_