"แผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัว" #longlivetheking #welovethaiking #ทรงพระเจริญ cr: imagemagazine