แจจุงทวิตที่ไทยตอนคอนเจวายเจปีที่แล้วถึงในหลวงของเรา :) #longlivetheking