ไม่ว่าชาติไหนก็ขอเป็นประชาชนที่ได้ถวายความจงรักภักดี เป็นประชาชนที่พระองค์ทรงรักและเมตตา #ทรงพระเจริญ #longlivetheking