walang mgawa during final practice... 
ngkalat sa #CITYHALL