สิ่งที่เห็นเเละสิ่งที่เป็นของเรียววุค #E.L.FThailand~