สิ่งที่เห็นเเละความจริงที่เป็นของพ่อขา #E.L.FThailand~