@ANADIOTISNIKOS @spirossoulis @E_Papavasileiou @LNarjes #christmas #dwts3