Bakmayın burada yazdıklarıma, ben ciddir bir adamım. Burası benim özgürlük alanım!