so. Yung iba BLUE(heavy rain) habang saktong-sakto sa amin yung nag-iisang ORANGE(Intense rain)  #ProjectNOAH #CDO